Contact en jaarverslagen

In het jaarverslag leggen het bestuur en de werkgroepen verantwoording af voor het gevoerde beleid, voor de werkzaamheden en voor de besteding van de inkomsten. Daarnaast is een uitgebreide financiële verantwoording opgenomen. De accountant heeft de Eardrop boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden; zijn officiële goedkeuring is in het jaarverslag opgenomen.

Via onderstaande links kunt u recente jaarverslagen en -rekening downloaden:

Jaarrekening 2018 code om het jaarverslag te openen: 050110
Eardrop Jaarverslag 2017
Eardrop Jaarverslag 2016
Eardrop Jaarverslag 2015
Eardrop Jaarverslag 2014
Eardrop Jaarverslag 2013
Eardrop Jaarverslag 2012
Eardrop Jaarverslag 2011

Jaarverslag St Luke's 2015

Statuten
Download de Statuten per 27 september 2010.

Beleidsplan 2018-2023
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan 2019-2023
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan Engels

Contact

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Mr. Taco Heerkens Thijsen via info@eardrop.nl.

Volg Eardrop Stichting op Facebook.