Wie betaalt ons

anbi-certificaatEardrop Stichting is afhankelijk van fondsen en giften. We zijn in het bezit van het Certificaat Goede Doelen (CBF) en zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eardrop Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL08 RABO 03767 55 962 t.n.v. Eardrop, onder vermelding van 3W.

Lage kosten

Iedereen die voor Eardrop Stichting werkt doet dit op vrijwillige basis. Daarnaast heeft de stichting geen kantoor. De reis- en verblijfkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kunnen we u garanderen dat donaties en giften optimaal worden benut en ten goede komen aan afgebakende en meerjarenprojecten. Er wordt waar mogelijk ter plaatse in de gastenverblijven van de ziekenhuizen gegeten en overnacht.

Legaat of lijfrente

Als u overweegt om Eardrop met een legaat of lijfrente te steunen, dan zorgt notaris Mr. L.C. Kok uit Apeldoorn dat alles in goede banen wordt geleid. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Certificaat Goede Doelen (CBF)

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Stichting Eardrop is in het bezit van een CBF-Erkenningspaspoort. Hierdoor wordt uw donatie gegarandeerd besteed aan een betere wereld.
Klik hier voor het CBF-Erkenningspaspoort.

Hoofdsponsor

Beter Horen

Sponsors