De eerste nascholingscursus van KNO-artsen in Oost Afrika, georganiseerd door Eardrop

In November 2013 heeft de Eardrop Stichting, op verzoek van haar Keniaanse partners, de NGO Operation Eardrop Kenya (OED Kenya), de Universiteit van Nairobi en het Kenyatta National Hospital, de eerste “boorcursus” voor KNO-artsen gegeven. In deze cursus wordt hen klinische problemen voorgelegd waarvoor de KNO-artsen een oplossing dienen te vinden in het menselijk rotsbeen. Zo worden reconstructies aan de gehoorbeentjes uitgevoerd en worden operaties gesimuleerd die noodzakelijk zijn bij potentieel levensbedreigende oorinfecties in het rotsbeen.

De eerste ervaringen hebben geleerd dat deze cursus geen overbodige luxe is en Eardrop zal deze dan ook jaarlijks organiseren. Het viel de KNO-artsen zwaar de gegeven opdrachten goed uit te voeren. Allen ( 11 KNO-artsen) waren blij deze opfriscursus te hebben gevolgd. Eardrop Stichting zal proberen in de volgende cursus ook “life surgery ” (operaties opgenomen met een camera en direct doorgezonden naar het cursuslokaal) op te nemen in het programma.

De cursus voor de KNO-artsen is niet gratis, ze betalen een bijdrage aan de OED Kenya die met deze fondsen weer “outreach camps” kan bekostigen. Tijdens deze “outreaches” bezoeken een aantal KNO-artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en anesthesisten verafgelegen klinieken gedurende een drietal dagen om daar oorzorg te verlenen. De uitgezonden medewerkers doen dit allen op vrijwillige basis. Op deze wijze steunt de Eardrop Stichting ook de oorzorg voor kinderen in veraf gelegen gebieden én dragen wij permanent kennis over, zodat Eardrop op den duur overbodig is.

Alleen met úw steun kan Eardrop haar werk voortzetten, want wij krijgen geen enkele subsidie. Wilt u geld overmaken, graag! Zie onderin deze pagina de bankgegevens. Wilt u een specifiek project steunen of sponsor worden? Onze secretaris ontvangt graag uw email of telefoontje en neemt daarna contact met u op!