Eardrop aanbezig bij WHO Programme on prevention of deafness and hearing loss

Stichting Eardrop nam 3 en 4 juli deel aan de derde “Stakeholders meeting for the WHO Programme on prevention of deafness and hearing loss”; in de toekomst verder gaand als het World Hearing Forum, in Geneve. Eardrop, als NGO actief in Oost-Afrika, werd gevraagd bij dit forum aanwezig te zijn.

Intensieve betrokkenheid van lidstaten
Met het aannemen van een resolutie in 2017, dat gehoorverlies hoger op de internationale agenda zet, zijn veel lidstaten intensiever bij preventie van gehoorverlies betrokken.

De bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd de opzet van de campagne besproken met als doel meer ruchtbaarheid aan het groeiende gehoor probleem te geven bij politiek, industrie en publiek. Daarnaast wordt er een initiatief ontwikkelt voor een “World Hearing report“, waarin wetenschappelijk de omvang van het probleem van gehoorverlies zal worden geïnventariseerd. Tot slot werden er onderwerpen aangedragen voor “World Hearing Day” op 3 maart 2019. Het nieuw ingestelde World Hearing Forum zal jaarlijks bij elkaar komen tot tenminste 2025 om de progressie te bespreken.