Alléén u kunt ons helpen

Eardrop Stichting ontvangt geen enkele overheidssubsidie, bezit het Certificaat Kleine Goede Doelen (CBF) en is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is afhankelijk van fondsen en van giften en legaten van …U!

Rekeningnr. NL08 RABO 03767 55 962 t.n.v. Eardrop, onder vermelding van.3W.

U kunt ook schenken in de vorm van een lijfrente, de fiscus betaalt een deel!

Een gedeelte van uw schenking krijgt u terug van de belastingdienst, afhankelijk van uw inkomen kan dat zelfs oplopen tot 52%!
Hoe werkt een aftrekbare lijfrente? 
Als u bereid bent om 5 jaar achtereen een vast bedrag te schenken, dan is het invullen van een eenvoudig formulier voldoende, geen notaris meer nodig!
Alle giften die u op deze manier aan ons doet, zijn voor de volle 100% aftrekbaar
U kunt het formulier hier downloaden.
Een andere mogelijkheid is, dat u een eenmalige schenking doet van 1% van uw belastbaar inkomen. Die gift is volledig aftrekbaar en het formulier dáárvoor kunt u hier downloaden.

Dove kinderen willen graag horen. Dat kunt ú realiseren!

Voor vragen kunt u onze secretaris Mr. Ludwig Brouwer bellen op 0555 766 296 of 0628 57 27 29, maar u kunt hem ook mailen via info@eardrop.nl.