Beleid

Stichting Eardrop is in het bezit van het Certificaat Goede Doelen, waarbij we voldoen aan strenge kwaliteitseisen (CBF) en zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Eardrop is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Donaties zijn meer dan welkom!

Iedereen die voor Stichting Eardrop werkt doet dit op vrijwillige basis. Daarnaast heeft de stichting geen kantoor. De reis- en verblijfkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kunnen we u garanderen dat donaties en giften maximaal worden benut en ten goede komen aan afgebakende en meerjarenprojecten. Er wordt waar mogelijk ter plaatse in de gastenverblijven van de ziekenhuizen gegeten en overnacht.

U kunt Eardrop ook kosteloos met een legaat of lijfrente te steunen. Eardrop zorgt voor de afwikkeling met de notaris.

 

Statuten
Download de Statuten per 27 september 2010.

Beleidsplan 2019-2023
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan Engels

CBF
Download het CBF erkenningsrapport

Gedragscode
Bekijk de gedragscode van Stichting Eardrop

World Hearing Forum
Download het erkende World Hearing Certificate van Stichting Eardrop

Jaarverslagen

In het jaarverslag leggen het bestuur en de werkgroepen verantwoording af voor het gevoerde beleid, voor de werkzaamheden en voor de besteding van de inkomsten. Daarnaast is een uitgebreide financiële verantwoording opgenomen.

De accountant heeft de Eardrop boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden; zijn officiële goedkeuring is in het jaarverslag opgenomen.

Via onderstaande links kunt u recente jaarverslagen en -rekening downloaden:

Eardrop Jaarverslag 2022

Eardrop Jaarverslag 2021

Eardrop Jaarverslag 2020

Eardrop Jaarverslag 2019

Hoofdsponsor

Sponsoren