David Colnot nieuwe voorzitter van het bestuur van Eardrop

David Colnot (1971) zal per medio januari 2021 als voorzitter toetreden tot het bestuur van
Stichting Eardrop. Het bestuur is ervan overtuigd dat met de benoeming van David de
ingezette koers kan worden voortgezet en dat David samen met de rest van het bestuur en
de werkgroepen de ambities van Stichting Eardrop kan realiseren en de samenwerking in
Kenia en Ethiopië zo effectief mogelijk kan inrichten.
David Colnot volgt Kees Brenkman op, die per voornoemde datum zal terugtreden. De
tussenliggende periode zal worden gebruikt om een goede overdracht van de
voorzittersfunctie te waarborgen.
Het bestuur wil hierbij Kees Brenkman reeds bedanken voor de wijze waarop hij de functie
van voorzitter de afgelopen jaren heeft vervuld en de verdere professionalisering van de
organisatie die gedurende zijn termijnen als voorzitter van het bestuur heeft
plaatsgevonden.

Achtergrond David Colnot
David Colnot is sinds 2004 werkzaam als KNO-arts met aandachtsgebied otologie in het
Diakonessenhuis te Utrecht. Hij volgde tot 2004 zijn opleiding tot KNO-arts in het VU
medisch centrum te Amsterdam en promoveerde in 2004 op het proefschrift
“Radioimmunotherapy in Head and Neck Cancer Patients”. David heeft zich eerder al ingezet
voor Stichting Eardrop in Afrika en is bekend met de organisatie en de uitdagingen.