Financiële steun en jaarverslagen

anbi-certificaatEardrop Stichting is afhankelijk van fondsen en giften. We zijn in het bezit van het Certificaat Goede Doelen (CBF) en zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eardrop Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL08 RABO 03767 55 962 t.n.v. Eardrop, onder vermelding van 3W.

Lage kosten

Iedereen die voor Eardrop Stichting werkt doet dit op vrijwillige basis. Daarnaast heeft de stichting geen kantoor. De reis- en verblijfkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kunnen we u garanderen dat donaties en giften optimaal worden benut en ten goede komen aan afgebakende en meerjarenprojecten. Er wordt waar mogelijk ter plaatse in de gastenverblijven van de ziekenhuizen gegeten en overnacht.

Legaat of lijfrente

Als u overweegt om Eardrop met een legaat of lijfrente te steunen, dan zorgt notaris Mr. L.C. Kok uit Apeldoorn dat alles in goede banen wordt geleid. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Certificaat Goede Doelen (CBF)

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Stichting Eardrop is in het bezit van een CBF-Erkenningspaspoort. Hierdoor wordt uw donatie gegarandeerd besteed aan een betere wereld.
Klik hier voor het CBF-Erkenningspaspoort.

Hoofdsponsor

Beter Horen

Sponsors

Jaarverslagen

In het jaarverslag leggen het bestuur en de werkgroepen verantwoording af voor het gevoerde beleid, voor de werkzaamheden en voor de besteding van de inkomsten. Daarnaast is een uitgebreide financiële verantwoording opgenomen. De accountant heeft de Eardrop boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden; zijn officiële goedkeuring is in het jaarverslag opgenomen.

Via onderstaande links kunt u recente jaarverslagen en -rekening downloaden:

Eardrop Jaarverslag 2020

Eardrop Jaarverslag 2019

Eardrop Jaarverslag 2018 code om het jaarverslag te openen: 050110

Eardrop Jaarverslag 2017
Eardrop Jaarverslag 2016
Eardrop Jaarverslag 2015
Eardrop Jaarverslag 2014
Eardrop Jaarverslag 2013
Eardrop Jaarverslag 2012
Eardrop Jaarverslag 2011

Jaarverslag St Luke's 2015

Statuten
Download de Statuten per 27 september 2010.

Beleidsplan 2018-2023
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan 2019-2023
Download het Stichting Eardrop Beleidsplan Engels