Sinds 1983 zet Stichting Eardrop zich belangeloos in om dove en slechthorende kinderen in Kenia en Ethiopië goed te laten horen. KNO-artsen uit heel Nederland hebben al ruim 6.000 dove en slechthorende kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. 

In Oost-Afrika is slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Dove en slechthorende kinderen hebben daar geen toekomst. Doofheid en slechthorendheid wordt vaak niet begrepen, maar uitgelegd als “achterlijkheid”, waardoor kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst worden beroofd.

 

Doel

Stichting Eardrop heeft als doel het verzorgen van onderwijs en opleiden van keel-, neus- en oorartsen in opleiding, basisartsen, verpleegkundigen, audiologen en leraren in Kenia en Ethiopië. Door kennis en vaardigheden over te dragen worden de lokale artsen en specialisten in staat gesteld gehoorproblemen bij kinderen vroegtijdig op te sporen en kunnen de kinderen behandeld worden. Op deze manier krijgen kinderen de kans onderwijs te volgen en hebben zij betere toekomstmogelijkheden.

Steun Eardrop

Ongeveer 8 keer per jaar vertrekt er een medisch of audiologisch team op uitzending naar Oost Afrika om dit doel te bereiken. Voor deze uitzendingen is geld nodig en daarvoor zijn we afhankelijk van giften en donaties, afhankelijk van u. Stichting Eardrop krijgt geen cent subsidie! Voldoening is onze beloning, want Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde krachten. Iedereen werkt vrijwillig.

Wilt u een doof of slechthorend kind weer laten horen? Steun ons en doneer nu!
Voor € 130,- kunnen wij een kind opereren.

Ook legaten en lijfrentes zijn mogelijk – bel, mail of schrijf onze secretaris Mr. Taco Heerkens Thijsen.

Oude hoortoestellen

Het is ook mogelijk om oude hoorstellen in te leveren bij een winkel van Beter Horen. De hoortoestellen moeten niet naar Stichting Eardrop gestuurd worden. Meer weten? Lees hier of u een oud hoortoestel een tweede leven kan geven.

400

Missies naar Kenia en Ethiopië

6400

Kinderen geholpen