Het opleiden van clinical officers in Kenia en Ethiopië

Clinical officers spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. Clinical officers vervullen de rol van huisarts in Afrika en zorgen ervoor dat ook mensen in afgelegen plekken beschikking hebben tot medische zorg. Hun kennis van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde is vaak beperkt door een gebrek aan onderwijs. Stichting Eardrop heeft daarom de keuze gemaakt om te gaan investeren in de kennis van clinical officers. Door hen te onderwijzen dragen we bij aan een betere basis zorg bij KNO problemen en een tijdige verwijzing naar een KNO-arts. Middels klassikaal theorie en praktijk onderwijs bekwamen we hen in de KNO-zorg en het bijpassende KNO-onderzoek. Stichting Eardrop voorziet de clinical officers van een instrumentenset die nodig is om een KNO-onderzoek uit te kunnen voeren. Dit onderwijs wordt in Mumias (Kenia) en in Attat en Wolisso (Ethiopië) gegeven.

Doel en impact

Het doel van dit project is dat de kennis en kunde van Clinical Officers in Kenia en Ethiopië wordt vergroot. Indirect verbeteren we hiermee de zorg voor patiënten met KNO-problemen, voornamelijk in de afgelegen gebieden in Kenia en Ethiopië. Door deze missie worden jaarlijks 90 tot 100 clinical officers opgeleid.