Oorchirurgie cursus voor KNO-artsen (in opleiding) in Oost-Afrika

Sinds 2013 organiseert Stichting Eardrop in samenwerking met de lokale KNO-artsen van het Kenyatta hospital in Nairobi een internationale oorchirurgie (rotsbeendissectie) cursus voor KNO-artsen. Voor deze cursus is veel animo, met name van de Oost-Afrikaanse KNO-artsen. Oorchirurgie leent zich er goed voor om te oefenen op kadavers in een skills lab. Met deze cursus kunnen KNO-artsen dan ook hun chirurgische vaardigheden in de oorchirurgie uitbreiden. Deze cursus wordt twee keer per jaar gegeven, eenmaal voor de KNO-artsen in opleiding en eenmaal de internationale cursus voor KNO-artsen. Jaarlijks kunnen 17 KNO-artsen deelnemen aan deze cursus.