Stichting Eardrop bezoekt Wereld Gezondheidsorganisatie

Woensdag 15 februari jongstleden bracht een kleine delegatie van de Stichting Eardrop, bestaande uit KNO-artsen Kees Brenkman, Thijs van Hees en Robbert Ensink een bezoek aan dr. Shelly Chadha, de Hearing Healthcare Officer van de Wereld Gezondheidsorganisatie in Genève.

Naast een overleg over de toekomst strategie van de Stichting Eardrop, werden presentaties gegeven over het clinical officer programma van de Stichting. Ook werd gediscussieerd over de huidige beschikbaarheid van KNO-zorg in de regio van Afrika waar Stichting Eardrop actief is.