Video’s gefinancierd door Zorg van de Zaak Foundation

Door de digitalisering veranderen de mogelijkheden van kennisdeling. Dit biedt nieuwe kansen op het gebied van onderwijs bieden en volgen. Stichting Eardrop ontwikkelt video’s waarmee opgeleide artsen in Afrika hun kennis kunnen opfrissen en zich kunnen voorbereiden op een operatie. De realisatie van deze video’s wordt mogelijk gemaakt door een donatie van Zorg van de Zaak Foundation.

Video’s

Door online uitgebreide en volledige video’s te plaatsen kunnen opgeleide artsen in Afrika hun kennis opfrissen en zich voorbereiden op een operatie. Veel bestaande video’s zijn van slechte kwaliteit en onvolledig. Daarnaast is er behoefte aan één betrouwbare website waar alle facetten van het onderwerp te vinden zijn. Daarom is Stichting Eardrop begonnen aan de ontwikkeling kwalitatief goede en volledige video’s. De bedoeling is dat deze video’s worden geplaatst op een open access website, waar naast de KNO-video’s ook andere specialismes zijn te vinden. Naast de instructie video’s zal er ook ander instructiemateriaal over het onderwerp te vinden zijn.

Uitzendingen

Acht keer per jaar vertrekt een medisch of audiologisch team op uitzending naar Afrika om dit doel te bereiken. Per uitzending worden er twintig studenten opgeleid. Door de studenten vaardigheden bij te brengen en te voorzien van een toolkit, worden zij in staat gesteld om vroegtijdig gehoorproblemen te herkennen en deze op de juiste wijze te behandelen. Hierdoor vermindert het aantal kinderen met blijvende middenoorschade door verwaarloosde oorontstekingen. Daarnaast worden er veertig patiënten geopereerd en vinden er vijfhonderd poliklinische behandelingen plaats.

Zorg van de Zaak Foundation

Door de donatie van Zorg van de Zaak Foundation is het voor Stichting Eardrop mogelijk om de video’s te realiseren. Zorg van de Zaak is een organisatie die voor werkgevers bedrijfszorg levert aan werknemers. Zo worden zij op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied altijd goed ondersteund. In Nederland is het leveren van bedrijfszorg wettelijk goed geregeld, maar dat geldt lang niet voor alle landen.
Vanuit de overtuiging dat het voor iedereen belangrijk is om te kunnen deelnemen is de Zorg van de Zaak Foundation opgericht. Het doel van de Foundation is om bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied, ook mensen in ontwikkelingslanden. Stichting Eardrop bedankt de Zorg van de Zaak Foundation hartelijk voor hun donatie.