Wat doen we

Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. Het opleiden van KNO-artsen en clinical officers en het aanreiken van de juiste apparatuur staan hierbij centraal. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkelingssamenwerking. 

Kenia

Eardrop heeft in de afgelopen 33 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van een eigen universitaire KNO-opleiding in Nairobi. Alle KNO-artsen die vanaf 1988 in Kenia zijn opgeleid hebben één of meerdere Eardrop oor cursussen gevolgd. 

Ethiopië 

Op vergelijkbare wijze draagt Eardrop in Ethiopië bij aan de opleiding van KNO-artsen, veelal werkzaam in missieziekenhuizen. In Ethiopië is 1 KNO-arts op 8 miljoen mensen; in Nederland is dat 1 op circa 40.000 mensen.  

Opleiden

Eardrop heeft inmiddels meer dan 500 lokale artsen, verpleegkundigen en clinical officers zodanig opgeleid, dat zij zelf de meest noodzakelijke oor hulp kunnen bieden.

KNO-artsen

Met een enthousiaste en gedreven groep Nederlandse KNO-artsen werd er in 1983 een plan opgesteld om ooroperaties in Kenia uit te voeren en gelijktijdig ook de KNO-artsen opleiding in Kenia naar een hoger plan te tillen. Inmiddels zijn er ruim 70 KNO-artsen in Kenia opgeleid. Mede dankzij Eardrop is het aantal KNO-artsen in Kenia ongeveer in overeenstemming met de norm van de World Health Organization (1:500.000 inwoners).

Clinical officers

Een clinical officer is een specialist die het voorwerk doet voor de KNO-arts. Zij worden getraind om in een vroeg stadium oorproblemen bij kinderen te signaleren. Door de vroegtijdige herkenning van tijdige toepassing van de juiste behandeling vermindert het aantal kinderen met blijvende middenoorschade door verwaarloosde oorontstekingen.

Audiologen en audiciens

Eardrop zet Nederlandse audiologen en audiciens in om kennis en vaardigheden over te dragen aan lokale medewerkers van dovenscholen, maar ook aan instanties gericht op ondersteuning van kinderen met gehoorproblemen. Het gaat er namelijk om, in een zo vroeg mogelijk stadium bij kinderen gehoorproblemen vast te stellen en te behandelen. Dat kan met een medische ingreep of, indien noodzakelijk en mogelijk, met het aanmeten van hoortoestellen.

Dovenonderwijs

Eardrop besteedt, naast bovengenoemde opleidingen, ook veel tijd en geld aan kinderen op dovenscholen, want naast het noodzakelijke opereren bleek ook dat nodig.

Medisch team

Naast het opleiden van artsen, verpleegkundigen en clinical officers voeren de medische teams van Eardrop zelf ook operaties uit. Een medisch team bestaat uit KNO-artsen, KNO-artsen in opleiding en anesthesiologen uit heel Nederland en heeft als doel door vroegtijdige herkenning en behandeling een groot aantal chronische oorontstekingen bij kinderen te behandelen om zodoende doofheid te voorkomen. Er zijn inmiddels ruim 6.000 kinderen geopereerd.

Activiteiten van het medisch team

  • Het opereren van kinderen met chronische middenoorontsteking. De kinderen worden gescreend door lokale medewerkers, die zijn opgeleid door KNO-artsen van Eardrop.
  • Het jaarlijks geven van een chirurgische cursus in de diverse plaatsen in Kenia en Ethiopië. Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers die verbonden zijn aan (missie)ziekenhuizen en wordt gegeven door de KNO-artsen van de Eardrop medisch teams.

Uitzending medisch team

Ongeveer vijf keer per jaar wordt er een medisch team naar Kenia (sinds 1984) en naar Ethiopië (sinds 2007) uit te zenden.  Daarnaast wordt ongeveer drie keer per jaar een audiologisch team naar Kenia uitgezonden.

Doelstellingen per uitzending

  • Circa 20 studenten opleiden met de door Eardrop ontwikkelde cursus en hen voorzien van een toolkit en vaardigheden, waarmee zij in staat zijn tot vroege opsporing van oorproblemen bij kinderen. Door de vroegtijdige herkenning en tijdige toepassing van de juiste behandeling, vermindert het aantal kinderen met blijvende middenoorschade door verwaarloosde oorontstekingen.
  • Het opereren van 40 tot 80 patiënten in één of meer Keniaanse/Ethiopische ziekenhuizen.
  • Het uitvoeren van poliklinische behandelingen 300 tot 500 bij kinderen.