Onderwijsverbetering in Kenia en Ethiopië

Eardrop heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van een eigen universitaire KNO-opleiding in Nairobi. Bovendien hebben alle sinds 1988 in Kenia opgeleide KNO-artsen één of meerdere Eardrop oorcursussen gevolgd.
Mede dankzij Eardrop is het aantal KNO-artsen in Kenia ongeveer in overeenstemming met de norm van de World Health Organization. Op vergelijkbare wijze draagt Eardrop in Ethiopië bij aan de opleiding van KNO-artsen, veelal werkzaam in missieziekenhuizen. In Ethiopië is 1 KNO-arts op 8 miljoen mensen; in Nederland is dat 1 op ca. 40.000. 

Daarnaast zet Eardrop Nederlandse audiologen en audiciens in. Om kennis en vaardigheden over te dragen aan lokale medewerkers van dovenscholen, maar ook aan instanties gericht op ondersteuning van kinderen met gehoorproblemen. 
Het gaat er namelijk om, in een zo vroeg mogelijk stadium bij kinderen gehoorproblemen vast te stellen en te behandelen. Dat kan met een medische ingreep of, indien noodzakelijk en mogelijk, met het aanmeten van hoortoestellen.
Eardrop besteedt, naast bovengenoemde opleidingen, ook veel tijd en geld aan kinderen op dovenscholen, want naast het noodzakelijke opereren bleek ook dat nodig.
Ook hier is duurzaamheid in ontwikkelingssamenwerking Eardrop’s streven.