Eardrop is opgericht in 1983 op initiatief van een maatschap KNO-artsen. Vier kinderen uit Kenia werden in Nederland geopereerd. De kinderen kwamen onvoorbereid, zonder ouders aan in Nederland. Na deze succesvolle maar inefficiënte missie ontstond al snel de voorkeur om te gaan opereren in het land zelf. Met een enthousiaste en gedreven groep KNO-artsen werd een plan opgesteld om operaties in Kenia te doen en daarmee gelijktijdig ook de opleiding van KNO-artsen in Kenia naar een hoger plan te trekken.

Al gauw bleek dat weliswaar een oor geopereerd kon worden, maar dat er ook aandacht moest zijn voor doofheid en slechthorendheid. Klinisch fysici-audiologen hebben vervolgens het initiatief genomen om jonge kinderen te diagnosticeren en indien mogelijk ook te voorzien van hoortoestellen.

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een relevante factor op gezondheidsgebied in Kenia (vanaf 1983) en Ethiopië (vanaf 2007).

Er zijn twee groepen specialisten die op missie gaan, medische teams en audiologische teams.

Medische teams

De medische teams bestaan uit KNO-artsen en KNO-artsen in opleiding uit heel Nederland. Een medisch team heeft als doel door vroegtijdige herkenning en behandeling een groot aantal chronische oorontstekingen bij kinderen te behandelen om zodoende doofheid te voorkomen.

St. Mary's, Mumias, Kenia

Audiologische teams

De audiologische teams bestaan uit audiologen, technici en andere specialisten. Ze geven trainingen op het gebied van diagnostiek van het gehoorverlies, het aanmeten van hoorhulpmiddelen en hoe kinderen met een gehoorverlies het beste kunnen worden begeleid.

Gehoor zonder beschadiging;

Gehoor met beschadiging zonder gehoorapparaat;

Gehoor met beschadiging met gehoorapparaat;

Bestuur stichting Eardrop Nederland

 • David Colnot - voorzitter
 • Jeroen Taalman - secretaris
 • Christiaan van Tilburg - penningmeester
 • Thijs van Hees - voorzitter Medisch Technisch team
 • Rens Leeuw – voorzitter Audiologische Revalidatie
 • Michelle Engel - communicatie

Lokaal bestuur Operation Eardrop Kenya

 • Dr. Chimmy Omamo-Olende - voorzitter
 • Ms. Lucy Waweru - secretaris
 • Ms. Serah Ndegwa - penningmeester
 • Prof. Isaac Macharia -lid
 • Dr. Peter Masinde - lid
 • Dr. Samuel Nyagah - lid
 • Charles Ogutu - projectmanager en communicatie

Commissie Medisch- technische zaken

 • Thijs van Hees - Voorzitter
 • David Kupperman
 • Frits Smit
 • Gerrit Jan Hordijk
 • Bas Roukema
 • Madeline Ravesloot
 • Ties van Deurzen
 • Hendrik Bremer
 • Milou Heiligers

Commissie Audiologische Revalidatie

 • Rens Leeuw – voorzitter
 • Derk de Jong

Honorary Chairman

 • dr. Chr.F. (Chris) Sepmeijer - in memoriam
 • prof. dr. G.J. (Gerrit Jan) Hordijk

PR/ fondsenwerving

 • Michelle Engel