Het opleiden van clinical officers in Kenia en Ethiopië in de keel-, neus-, en oorheelkunde. 

Na jaren onderwijs aan KNO-artsen (in opleiding) zijn we in 2010 gestart met onderwijs aan clinical officers. Clinical officers vervullen de rol van huisarts in Afrika. Door hen te onderwijzen dragen we bij aan een betere basis van de KNO-zorg. Middels klassikaal theorie en praktijk onderwijs bekwamen we hen in de keel-, neus-, en oorheelkunde en het bijpassende KNO-onderzoek. Dit zorgt voor verbetering van de basale zorg bij KNO problemen en een adequate verwijzing naar de KNO-arts. We voorzien de clinical officers van een instrumentenset die nodig is om een KNO-onderzoek uit te kunnen voeren. We geven dit onderwijs in Mumias (Kenia) en in Attat en Wolisso (Ethiopië). Jaarlijks worden 90 tot 100 clinical officers opgeleid.