Clinical officers in Kenia en Ethiopië bekwamen in het KNO-onderzoek en zorgen voor een goede kennis of Keel-, neus- en oorheelkunde.

Na jaren onderwijs aan KNO-artsen zijn we in 2010 gestart met onderwijs aan clinical officers. Clinical officers vervullen de huisarts rol van Afrika en daarmee onderwijzen weer bij de basis van de KNO-zorg. Middels klassikaal theoretisch en praktisch onderwijs bekwamen we hen in de KNO-oorheelkunde en het bijpassende KNO-onderzoek ter verbetering van de basale zorg bij KNO problemen en een adequate verwijzing naar de KNO-arts. Hierbij voorzien we de leerlingen ook van een instrumentenset om hiermee het KNO-onderzoek uit
te kunnen voeren. We geven dit onderwijs in Mumias (Kenia) en in Ethopie in Attat en Wolisso. Jaarlijks worden 70 tot 80 clinical officers opgeleid.

Doel

KNO-artsen in opleiding uit Nederland geven onderwijs aan lokale professionals om hen de kennis te kunnen laten doorgeven.

Kosten

Instrumentenset €125,- per clinical officer
Kosten voor opleiding 1 clinical officer €285,-
Missie €3.000,-
Totale kosten per jaar (4 missies en 75 clinical officers) €21.375,-