Eardrop richt een oorstukjes laboratorium in en leidt hiervoor nieuwe mensen op.

Voor het goed functioneren van hoortoestellen zijn goede oorstukjes onontbeerlijk. Daarom zijn in het verleden een aantal medewerkers van de EARCs getraind in het maken van oorstukjes. Deze mensen gaan echter binnenkort met pensioen. Om de continuïteit te waarborgen en te zorgen dat in de toekomst Eardrop niet steeds opnieuw mensen moet opleiden, willen we deze keer een aantal mensen opleiden die vervolgens anderen gaan opleiden in het maken van oorstukjes.

Om te zorgen dat de door Eardrop opgeleide mensen ook inderdaad anderen kunnen opleiden, moeten zij verbonden zijn aan een instituut dat de mogelijkheden en het mandaat heeft voor het opleiden van deze groep mensen. Het Kenya Institute of Special Education (KISE) is door de Keniaanse overheid opgericht om alle mensen (waaronder ook die van de EARCs) op te leiden die met speciaal onderwijs te maken hebben. Daarnaast wordt het in de plannen van de Keniaanse overheid het nationale EARC. KISE heeft sinds kort een nieuw gebouw met een geschikte ruimte voor het geven van trainingen in het maken van oorstukjes en ook faciliteiten voor het huisvesten van studenten uit heel Kenia.

Moderne kennis en apparatuur voor het maken van oorstukjes ontbreekt echter. Er is één persoon met verouderde kennis op dit gebied bij KISE werkzaam. Hij gaat echter over een paar jaar met pensioen. Daarom heeft KISE gevraagd of Eardrop een oorstukjes laboratorium wil inrichten en drie nieuwe mensen wil opleiden. Deze drie mensen zouden na hun opleiding medewerkers van de regionale EARCs moeten gaan opleiden in het maken van oorstukjes.

De opleiding van deze drie mensen zal bestaan uit drie trainingen van twee weken. Na de eerste training moeten ze zelfstandig oorstukjes kunnen maken. De tweede training is een opfriscursus en zal er materiaal worden ontwikkeld waarmee ze anderen kunnen opleiden. Tijdens de derde training zullen de trainees anderen opleiden en zal de medewerker van Eardrop alleen als coach en supervisor van de trainees functioneren.

Dit project kan in twee of drie jaar zijn afgerond. Aan het eind zullen er op KISE drie mensen rondlopen die anderen in Kenia kunnen opleiden in het maken van oorstukjes. Bekijk hier de overeenkomst met KISE.