Cursus uitgebreide toonaudiometrie voor medewerkers van een aantal KNO afdelingen in Ethiopië

Audiologische zorg staat in Ethiopië nog in de kinderschoenen. Er zijn geen Ethiopiërs met een gedegen audiologische opleiding. Tot nu toe zijn door diverse organisaties incidenteel mensen opgeleid om een audiometer te bedienen en een toonaudiogram af te nemen. Dit gebeurde tijdens uitzendingen waarbij kinderen met oorproblemen werden geopereerd en dan vooraf een audiogram nodig hadden. Een aantal mensen uit Ethiopië heeft theoretische kennis vergaard via online cursussen.

Eardrop is in Ethiopië actief in Gambo, Attat en Wolliso. In al deze plaatsen worden kinderen met oorproblemen geopereerd en in Wolliso krijgen daarnaast clinical officers een basis cursus op KNO gebied aangeboden.

Dit project richt zich op het verbeteren van de audiologische diagnostiek. Met name maskering, counseling, spelaudiometrie en meetvoorwaarden zullen aan de orde komen. Het project bestaat uit een cursus van een week voor in totaal 10 medewerkers van KNO afdelingen van diverse ziekenhuizen in Ethiopië. Op dit moment is het plan om de cursus twee keer te doen met in iedere cursus 5 deelnemers. De cursus wordt in Wolliso gegeven omdat daar al de logistiek voor het geven van onderwijs aanwezig is en Eardrop al in die plaats actief is.

Het project geeft gehoor aan de wens van Eardrop om ook in Ethiopië actief te zijn op audiologisch gebied. Door voor een cursus op het gebied van diagnostiek en voor Wolliso te kiezen sluit dit project goed aan op de activiteiten van de medische werkgroep. Aangezien revalidatie met behulp van hoortoestellen veel meer audiologische kennis en zeker bij kinderen ook een begeleidingsstructuur vereist, is hier als eerste project niet voor gekozen.

Doel

Doelstelling na vijf jaar (meetbaar en jaarlijks volgen) plus optie op verlengen na vijf jaar?

Bij dit project gaat het om een eenmalige cursus. Op grond van de ervaringen tijdens deze cursus zal bekeken worden hoe Eardrop audiologische zorg in (een deel van) Ethiopië het beste kan ondersteunen en zullen nieuwe projecten worden geformuleerd.

Kosten