Soms is een ziektegeschiedenis echt hartverscheurend

Soms is een ziektegeschiedenis echt hartverscheurend

Slechthorende kinderen uit milieus waarvoor reguliere oorzorg (financieel) niet bereikbaar is vormen de doelgroep van de Eardrop Stichting. Ze hebben allen hun eigen tragische geschiedenis. Soms is een ziektegeschiedenis zelfs een ervaren “Afrika ganger” te veel.

In November 2013 werd Daniel in het Nazareth Hospital ( Kiambu District , Kenya) geopereerd. Eardrop was benaderd door Morning Star Ministries, een weeshuis in Gichocho, om zich te ontfermen over een van hun “kinderen”.

Uit de verwijsbrief het volgende citaat:

“Daniel is 12 jaar oud en werd in het weeshuis opgenomen nadat zijn moeder was overleden en hij de zorg kreeg over zijn jongere zusje en zijn altijd dronken vader. Vader is echter al enige tijd “van het toneel verdwenen”. Daniel stal aardappels om met zijn zusje te kunnen overleven. Daniel en zijn zusje woonden tot opname in het weeshuis in een blikken hutje, ze waren beiden ernstig ondervoed. Beide kinderen hebben HIV, gelukkig reageren ze goed op de gegeven therapie. Het weeshuis stelt Daniel in staat naar school te gaan, hij doet het daar aardig, maar zou zeker meer leren als hij beter zou kunnen horen”

Bij onderzoek blijkt Daniel in beide trommelvliezen grote gaten te hebben, gelukkig zijn de oren “droog”, dus geen infectie, en is operatie mogelijk.
Op 26 November 2013 werd Daniel gedurende het Eardrop/AMREF project door een jonge Keniaanse KNO-arts geopereerd, onder supervisie van een van de Eardrop artsen.

Eardrop betaalt “met liefde” de overeengekomen bijdrage aan de ziekenhuis kosten voor deze operatie ( 5000 KSh, ongeveer 45 euro). We hopen dat steeds meer Nederlanders ons werk steunen, u kunt kinderen een menswaardig bestaan geven!

Eardrop zend per jaar een negental chirurgische teams uit naar Kenia en Ethiopië. Deze chirurgische teams opereren kinderen die blijvend slechthorend zijn ten gevolge van eerdere oorontstekingen. Trommelvlies perforaties ( gat in het trommelvlies) en/of slecht functionerende gehoorbeentjes zijn de meest voorkomende verschijnselen. Ook zijn er kinderen met een permanente , levensbedreigende, oorontsteking die onmiddellijk moeten worden geopereerd.
Omdat “wij” uiteindelijk de problemen in deze landen niet kunnen oplossen worden ALLE operaties gedaan samen met een arts-assistent in opleiding tot KNO-arts of met een jonge KNO-arts. Op deze wijze vindt kennisoverdracht plaats en kan , in de toekomst, de zorg gegeven worden door “eigen” KNO-artsen. Eardrop’s inbreng is echter nog wel enige tijd noodzakelijk, het volume aan gevraagde zorg is enorm en het aantal Keniaanse en Ethiopische KNO-artsen nog zeer beperkt.

Vele kinderen , waaronder Daniel (soms zijn ziektegeschiedenissen echt hartverscheurend), hebben uw hulp hard nodig. Alleen met úw steun kan Eardrop haar werk voortzetten, want wij krijgen geen enkele subsidie. Wilt u geld overmaken, graag! Zie onderin deze pagina de bankgegevens. Wilt u een specifiek project steunen of sponsor worden? Onze secretaris ontvangt graag uw email of telefoontje en neemt daarna contact met u op!