Stichting Eardrop

Eardrop Stichting zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Afrika. In Afrika is doofheid en slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Het wordt daar vaak niet begrepen en uitgelegd als "achterlijkheid" waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd worden.


Ontstaan
Eardrop is opgericht in 1983 op initiatief van een maatschap kno-artsen. Twee kinderen uit Kenia werden in Nederland geopereerd. De kinderen kwamen onvoorbereid, zonder ouders aan in Nederland. Alle goedbedoelde acties ten spijt, bleek al snel dat niet de juiste weg was om kinderen met ernstige middenoor problemen te behandelen. Opereren in het land zelf had de voorkeur. Met een enthousiaste en gedreven groep kno-artsen werd een plan opgesteld om operaties in Kenia te doen en daarmee gelijktijdig ook de opleiding van kno-artsen in Kenia naar een hoger plan te trekken. In al die jaren zijn ruim 60 kno-artsen in Kenia opgeleid. Hetgeen voldoende is volgens de norm van World Health Organisation. De norm is 1: 500.000 inwoners.

Al gauw bleek dat weliswaar een oor geopereerd kon worden, maar dat er ook aandacht moest zijn voor doofheid en slechthorendheid. Klinisch fysici audiologen en audiciens) hebben vervolgens het initiatief genomen om jonge kinderen te diagnosticeren en indien mogelijk ook te voorzien van hoortoestellen.

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een relevante factor op gezondheidsgebied in Kenia (vanaf 1983) en Ethiopië (vanaf 2007).

Opleiden
Al meer dan 6.000 kinderen zijn geopereerd, maar nog veel belangrijker in Eardrop’s visie: in het kader van professionele kennisoverdracht zijn inmiddels meer dan 500 lokale artsen, verpleegkundigen en clinical officers zodanig opgeleid, dat deze zelf de meest noodzakelijke oorhulp kunnen bieden; duurzaamheid in ontwikkelingssamenwerking.

Medische teams
De medische teams van Eardrop bestaan uit KNO-artsen, KNO-artsen in opleiding en anesthesiologen uit heel Nederland. Een medisch team heeft als doel door vroegtijdige herkenning en behandeling een groot aantal chronische oorontstekingen bij kinderen te behandelen om zodoende doofheid te voorkomen.

Audiologische teams
De audiologische teams bestaan uit audiologen, audiciens, technici en andere specialisten. Zij richten zich op diagnostiek, het aanmeten van hoorhulpmiddelen en leren ouders en leerkrachten om te gaan met slechthorendheid. Daarnaast leiden zij audiciens op in het uitvoeren van hoormetingen en het aanmeten van hoortoestellen.